کلّ أرض کربلا و کلّ یوم عاشورا

امام حسین(علیه السّلام) اُمت اسلام را «سفیرورسول» خود می داند ونه «وصی» تا پیام کربلا را به جهانیان برساند بر اساس قرآن شهیدان زنده هستند وپیام آنها درهر زمان و عهدی حیات بخش   می باشد بنابراین رسالت جامعه اسلامی در ساحت نهضت حسینی است نه وصایات آن حضرت.

ویژگیهای رسول دین است که، با شرح صدر و قدرت بیان حق را برای دیگران خوب تحلیل کند زیرا مردم بیشتر از آنچه که با کتاب علمی مأنوس باشند با سخن گوینده آشنا هستند بنابر این رسول باید درمنطقه رسالت سخن فرستنده را بگوید نه سخن خود را،باید رابطةخود را با فرستنده ،«حدوثاً وبقائاً» حفظ کند نه اینکه حدوثاً از او مأموریت گیرد ،ولی بقائاً از نزد خود سخن براند اگر جامعه ما عناصر محوری سه گانه ، مرسل یا فرستنده، سخن فرستنده در حدوث ، سخن فرستنده دربقاء، را درک کند آنگاه رسول حسین بن علی(علیه السّلام) و کربلامی شود و آنگاه می تواند به خودش اجازه دهد که بگوید :«کلّ أرض کربلا و کلّ یوم عاشورا». « برداشتی از کتاب ” کوثر کربلا ” نویسنده استاد ارجمند آیت الله جوادی آملی » 

اشتراک گذاری این مطلب!

#سـلام_من_بــه_مـحـرم بـه #کـربـلا و جـلالــش به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش

#سـلام_من بــه مـحـرم بـه کـربـلا و جـلالــش
به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش

ماه مُحَرّم یا محرم‌الحرام نخستین ماه تقویم اسلامی (هجری قمری) و به اعتقاد مسلمانان از جملهٔ ماه‌های حرام است. نام این ماه پیش از اسلام در دوران جاهلیت مؤتمر (در عربی: مُؤْتَمِر یا المُؤْتَمِر) بوده است و در زمان جاهلیت محرم (در عربی :المُحَرَّم) نامی بوده که به ماه رجب گفته می‌شد. محرم نخستین ماه از ماه‌های دوازده‌گانه قمری و یکی از ماه‌های حرام است که در دوران جاهلیت و نیز در اسلام، جنگ در آن تحریم شده بود.شب و روز اول محرم به عنوان اول سال قمری دارای نماز و آداب خاصی است که در کتاب مفاتیح‌الجنان بیان شده است. محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان در قتل حسین بن علی (علیه السلام) است.

اشتراک گذاری این مطلب!

#عالین_چه_کسانی_هستند

عالین چه کسانی هستند که موظف به سجده به حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام نبودند؟

قالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ [سوره ص آیه۷۵] 

گفت: اى ابليس، چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفريده‌ام منع كرد؟ آيا بزرگى فروختى يا از “عالین” بودی؟

ﺍﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪﺭﻯ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠّﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻯ ﻧﺰﺩ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:

ﺍﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻠﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ: «ﺁﻳﺎ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﺯ عالین (ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ‌ﻫﺎ) ﺑﻮﺩﻯ؟ » ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪهید ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ «ﻋﺎﻟﻴﻦ» ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ؟

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ صلی الله علیه و آله و سلم ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:ﻣﻦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ، ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﺩﻡ ﺃﺑﻮﺍﻟﺒﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﻩ ﻋﺮﺵ، ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﺎ، ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺠﺪﻩ ﻛﻨﻨﺪ، ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﺠﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ، ﻫﻤﮕﻰ ﺳﺠﺪﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺳﺠﺪﻩ ﻧﻜﺮﺩ

ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺁﻳﺎ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻴﻦ (ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ) ﻫﺴﺘﻰ؟ »

ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ «ﻋﺎﻟﻴﻦ»، ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﻩ ﻋﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ [ﺭﺣﻤﺖ] ﺧﺪﺍﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ، [ﺑﻪ ﺧﻠﺎﻳﻖ ﻧﻌﻤﺖ] ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ، ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﻯ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻐﺾ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﻯ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﻠﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

فضایل الشیعه،ترجمه توحيدی ص۳۱

اشتراک گذاری این مطلب!

#یا#مهدی#عجل#علی#ظهور

اگر چه روز من و روزگار می گذرد

دلم خوش است که با یاد یار می گذرد

چقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی است

قطار عمر که در انتظار می گذرد

یابن الحسن کجایی؟ من آمدم گدایی.

اشتراک گذاری این مطلب!

#السلام_علیک_یا_صاحب_الزمان_(عج)

 

السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)

 

**مهدی جان**

تمام پنجره ها روبہ آسمان باز اسٺ
ببارحضرٺ باران ڪہ فصل اعجازاسٺ

ڪجا قدم زده اے تاببوسم آنجا را
ڪہ بوسہ براثر پایٺ عین پرواز اسٺ.

اشتراک گذاری این مطلب!
 
مداحی های محرم