#عالین_چه_کسانی_هستند

عالین چه کسانی هستند که موظف به سجده به حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام نبودند؟

قالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ [سوره ص آیه۷۵] 

گفت: اى ابليس، چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفريده‌ام منع كرد؟ آيا بزرگى فروختى يا از “عالین” بودی؟

ﺍﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪﺭﻯ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠّﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠّﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻯ ﻧﺰﺩ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:

ﺍﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻠﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ: «ﺁﻳﺎ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﺯ عالین (ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ‌ﻫﺎ) ﺑﻮﺩﻯ؟ » ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪهید ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ «ﻋﺎﻟﻴﻦ» ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ؟

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ صلی الله علیه و آله و سلم ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:ﻣﻦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ، ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﺩﻡ ﺃﺑﻮﺍﻟﺒﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﻩ ﻋﺮﺵ، ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﺎ، ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺠﺪﻩ ﻛﻨﻨﺪ، ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﺠﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ، ﻫﻤﮕﻰ ﺳﺠﺪﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺳﺠﺪﻩ ﻧﻜﺮﺩ

ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺁﻳﺎ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻴﻦ (ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ) ﻫﺴﺘﻰ؟ »

ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ «ﻋﺎﻟﻴﻦ»، ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﻩ ﻋﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ [ﺭﺣﻤﺖ] ﺧﺪﺍﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ، [ﺑﻪ ﺧﻠﺎﻳﻖ ﻧﻌﻤﺖ] ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ، ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﻯ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻐﺾ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﻯ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﻠﺎﻝ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

فضایل الشیعه،ترجمه توحيدی ص۳۱

اشتراک گذاری این مطلب!

#یا#مهدی#عجل#علی#ظهور

اگر چه روز من و روزگار می گذرد

دلم خوش است که با یاد یار می گذرد

چقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی است

قطار عمر که در انتظار می گذرد

یابن الحسن کجایی؟ من آمدم گدایی.

اشتراک گذاری این مطلب!

#السلام_علیک_یا_صاحب_الزمان_(عج)

 

السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)

 

**مهدی جان**

تمام پنجره ها روبہ آسمان باز اسٺ
ببارحضرٺ باران ڪہ فصل اعجازاسٺ

ڪجا قدم زده اے تاببوسم آنجا را
ڪہ بوسہ براثر پایٺ عین پرواز اسٺ.

اشتراک گذاری این مطلب!

#رمز_بهشتی_شدن

 

رمز بهشتی شدن

هروقت که دستت از همه‌جا کوتاه شد با همه‌ی وجودت بگو:

وَأُفَوِّضُ أَمْرِ‌ی إِلَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ‌ بِالْعِبَاد

کارم را به خدا می سپارم،خداوند بینا به بندگان است.

اشتراک گذاری این مطلب!

#رمز_بهشتی_شدن

رمز بهشتی شدن

روزی یاران در محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گرد آمده بودند. حضرت به آنان فرمود:
شما شش چیز را برای من عهده دار شوید، تا من بهشت را برای شما عهده دار شوم:
1- هنگامی که سخن می گویید هرگز دروغ نگویید.
2- وقت کسی را وعده دادید خلاف وعده نکنید.
3- هر امانتی پذیرفتند خیانت نکنید.
4- چشمان خود را بر هم نهید و نگاه از حرام بردارید.
5- دامن عفت خویش را از حرام حفظ کنید، عمل زشت انجام ندهید.
6- و دست و زبان خود را از آزار مردم باز دارید.

بحار الانوار .ج9

اشتراک گذاری این مطلب!
 
دانلود نرم افزار